“De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.”


Wet maatschappelijke ondersteuning

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door:

  1.   de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten.
  2.   een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden.
  3.   sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we

Op deze pagina lees je als professional alles wat je moet weten over onze organisatie.


Het verhaal van Elckerlyc

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd. Meer weten over 40 jaar opvang van dakloosheid in de regio? Bestel dan nu voor € 15.00 (excl. verzendkosten) ons jubileumboek waarin medewerkers en cliënten u een kijkje in de keuken geven door de jaren heen. Meer informatie of bestellen kan via info@st-elck.nl

Elckerlyc verwijst namelijk naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede.

Bekijk hier het filmpje van Krachtwerk

Lees het verhaal van Elckerlyc.

Of lees meer over de deugden van Elckerlyc.


beleid

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het jaarplan.


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Cees Oosterom - Voorzitter

Mw. Miranda Stempher - Vicevoorzitter

Dhr. Christiaan Slooff - Lid

Dhr. Ton van der Steen - Lid

Mw. Elsbeth Vogel - Lid

 

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.


jaarrekening & jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarrekening.  Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.

bekijk hier onze jaarverslag.

 


werkwijze

Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en hun omgeving centraal. Bij de kinderen die bij de ondersteuning betrokken zijn, ligt de nadruk op veerkracht. Ook voor de ontwikkeling van het kind is er de nodige aandacht, net als voor het spelen. Indien noodzakelijk wordt aan cliënten een bruikleenwoning verstrekt.


onze diensten

  

Wij bieden tijdelijke ondersteuning in Maassluis, Vlaardingen & Schiedam.

 

Kijk via deze link naar een uitgebreide toelichting op ons aanbod

U kunt een eigen exemplaar aanvragen via info@st-elck.nl. Vermeld daarin uw adres.


kwaliteit

Elckerlyc heeft een ANBI-status, is HKZ-gecertificeerd, voert het kwaliteitslabel sterk sociaal werk is mantelzorgvriendelijk en werkt volgens de Meldcode kindermishandeling.

 

 


arbeidsvoorwaarden

Bekijk de CAO Sociaal Werk voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van Elckerlyc.