“Ik wist niet dat deze ondersteuning ook voor mannen mogelijk was. Ik ben mijn wijkteam en de medewerkers van Elckerlyc dankbaar voor deze doorstart”


Welkom bij Elckerlyc

Welkom bij Elckerlyc

 


opvang mogelijkheden

Elckerlyc biedt ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Dit doen we door verschillende vormen van opvang en begeleiding te bieden:

 

-          Crisisopvang

-          Huiselijk geweld

-          Begeleid wonen Vlaardingen

-          Begeleid wonen Schiedam

-          Gezinsopvang in Schiedam

-          Opvang huiselijk geweld in Maassluis

Aanmelden kan via onze centrale aanmeldlijn. Voor onze overige voorzieningen werken we met intakegesprekken om te kijken of uw hulpvraag past bij onze dienstverlening.

Meer over onze opvang 


onze werkwijze

Onze begeleiders hanteren voor de begeleiding erkende methodieken:

Krachtwerk, Veerkracht en Ouderschap blijft.


praktische informatie

Vergeet niet om de volgende spullen mee te nemen als u naar een opvangvoorziening van Elckerlyc gaat:

-          Geldig legitimatiebewijs

-          Gegevens over uw ziektekostenverzekering en inkomen

-          Toiletspullen en kleding (1 koffer)

-          Geld (alleen als dat mogelijk is)

Natuurlijk kunt u ook een aantal dierbare spullen meenemen zoals foto’s of de lievelingsknuffel van uw kind. Voor de veiligheid van u en anderen is het van belang om uw verblijfsadres geheim te houden.

 


deel uw mening

Bij Elckerlyc vinden we het belangrijk om te weten wat onze cliënten van onze opvang en begeleiding vinden. Daarom nodigen we u van harte uit om uw mening en ervaring met ons te delen. Dat kan door uw begeleider hierover te vertellen.

Als u daar hulp bij wilt, kunt u terecht bij onze cliëntvertrouwenspersoon. Ook heeft Elckerlyc een cliëntenraad. die meedenkt en -praat over zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn.