“De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.”


Wet maatschappelijke ondersteuning

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door:

 1.   de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten.
 2.   een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden.
 3.   sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we.

missie en visie

Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. 

Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving


Het verhaal van Elckerlyc

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd.

Elckerlyc verwijst namelijk naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede.

Lees het verhaal van Elckerlyc.

Of lees meer over de deugden van Elckerlyc.

 


historie

Statuten Elckerlyc 2020

Statuten Elckerlyc

Statuten TW Elckerlyc

Statuten 1979

Startdocument 1978 AvdHoeven


beleidsplan

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het Beleidsplan


organogram


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Cees Oosterom - Voorzitter

Mw. Miranda Stempher - Vicevoorzitter

Dhr. Evert van Oordt - Lid

Dhr. Christiaan Slooff - Lid

Dhr. Ton van der Steen - Lid

 

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.

 


jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag. Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.

bekijk hier onze inhoudelijk jaarverslag

HKZ gecertificeerd


werkwijze

Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en hun omgeving centraal. Bij de kinderen die bij de opvang betrokken zijn, ligt de nadruk op veerkracht. Ook voor de ontwikkeling van het kind is er de nodige aandacht, net als voor het spelen.


onze diensten

Een overzicht van al onze voorzieningen en de voorwaarden vindt u in ons dienstenboek. Vraag een kopie van het dienstenboek op via info@st-elck.nl. Vermeld daarin uw adres.

 


Elckerlyc werkt samen

Voor hulpvragen van onze cliënten die buiten onze opvang en begeleiding vallen, zoeken we de samenwerking op met gespecialiseerde instellingen. We werken actief en intensief samen met lokale en regionale zorgaanbieders.


kwaliteit

Elckerlyc heeft een ANBI-status, is HKZ-gecertificeerd, mantelzorgvriendelijk en werkt volgens de Meldcode kindermishandeling.

 

 


arbeidsvoorwaarden

Bekijk de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2019 - 2021 voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van Elckerlyc.

 


vacatures

Ambulant Begeleider

i.v.m. uitbreiding van ons werk en aanstaand vertrek van collega’s

 

In verband met de uitbreiding van ons ondersteuningsaanbod in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en het aanstaande vertrek van collega’s zijn wij met ingang van 1 juni 2020 op zoek naar 3 ervaren Ambulant Begeleiders voor de duur van 1 jaar.

 

Wil jij kwetsbare cliënten helpen bij het vinden van eigen kracht en mogelijkheden voor herstel van zelfredzaamheid en wil jij deel uit maken van een team gemotiveerde en betrokken professionals? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

 

Het betreft 3 vacatures van 32 uur (4 dagen per week, ook avond).

 

Kennis en vaardigheden:

 • HBO opleiding SJD, SPH, SPV of Sociaal Werk (of vergelijkbaar);
 • Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren en gezinssystemen.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en complexe problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek rondom Huiselijk Geweld;
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken zoals Krachtwerk.

 

Klik hier voor de functiebeschrijving

 

Naam functie             : Ambulant Begeleider

Inschaling                   : 8

Voorwaarden              : CAO Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 

Wij zien uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV graag uiterlijk 1 juni 2020 tegemoet via info@st-elck.nl t.a.v. mevrouw S. Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. Ook eventuele vragen kunt u via dit emailadres stellen.

**************************************************************************************

Ambulant Begeleider Kind en Jeugd

i.v.m. uitbreiding van werkzaamheden

 

Heb jij altijd al willen werken met ouder(s) en hun kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen? Vind jij het een uitdaging om te zoeken naar de krachten en mogelijkheden van ouders en hun kinderen, maar sluit jij tegelijkertijd niet je ogen voor dingen die niet goed gaan? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

 

I.v.m. het uitbreiden van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een ervaren HBO SPH, SPV of Sociaal Werk geschoolde Ambulant Begeleider Kind en Jeugd voor een periode van 1 jaar. Het betreft een functie van 32 uur.

 

Kennis en vaardigheden:

 • HBO opleiding SPH, SPV of Sociaal Werk (of vergelijkbaar);
 • Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie;
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren en gezinssystemen.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van kinderen/ jongeren en/of gezinssystemen
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken, zoals Veerkracht.

 

Klik hier voor het uitgebreide functieprofiel

 

Naam functie             : Ambulant Begeleider Kind en Jeugd

Inschaling                   : 8

Voorwaarden              : CAO Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

 

Wij zien uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV graag tegemoet via : info@st-elck.nl t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. Ook eventuele vragen kunt u via dit emailadres stellen. Sluitingsdatum 1 juni 2020.


stage