“De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.”


40 jaar Elckerlyc

Met trots is op 4 november 2019 ons jubileumboek gepresenteerd. Dankzij de enthousiaste medewerking, betrokkenheid en indrukwekkende verhalen van An, Ada, Alison, Bea, Bart, Cees, Frank, Hilbert, Hugo, Mariette, Mila, Leo, Leonie, Wendy, Wil en Roshni hebben vormgever Natascha van der Horst van Hollands Ontwerp, fotograaf Maarten Roukema en Marleen Bos van Schrijfwerk een bijzonder jubileumboek gemaakt over ’40 jaar Elckerlyc’. U kunt het boek hier bestellen voor €15 (exclusief verzendkosten)

 


Wet maatschappelijke ondersteuning

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door:

 1.   de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten.
 2.   een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden.
 3.   sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we

Op deze pagina lees je als professional alles wat je moet weten over onze organisatie.


missie en visie

Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. 

Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving


Het verhaal van Elckerlyc

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd. Meer weten over 40 jaar opvang van dakloosheid in de regio? Bestel dan nu voor € 15.00 (excl. verzendkosten) ons jubileumboek waarin medewerkers en cliënten u een kijkje in de keuken geven door de jaren heen. Meer informatie of bestellen kan via info@st-elck.nl

Elckerlyc verwijst namelijk naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede.

Bekijk hier het filmpje van Krachtwerk

Lees het verhaal van Elckerlyc.

Of lees meer over de deugden van Elckerlyc.

 


historie

Statuten Elckerlyc 2020

Statuten Elckerlyc

Statuten TW Elckerlyc

Statuten 1979

Startdocument 1978 AvdHoeven


beleid

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het jaarplan.


organogram


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Cees Oosterom - Voorzitter

Mw. Miranda Stempher - Vicevoorzitter

Dhr. Christiaan Slooff - Lid

Dhr. Ton van der Steen - Lid

Mw. Elsbeth Vogel - Lid

 

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.


jaarrekening & jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarrekening. Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.

bekijk hier onze jaarverslag.

 


werkwijze

Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en hun omgeving centraal. Bij de kinderen die bij de ondersteuning betrokken zijn, ligt de nadruk op veerkracht. Ook voor de ontwikkeling van het kind is er de nodige aandacht, net als voor het spelen. Indien noodzakelijk wordt aan cliënten een bruikleenwoning verstrekt.


onze diensten

  

Wij bieden tijdelijke ondersteuning in Maassluis, Vlaardingen & Schiedam.

 

Kijk via deze link naar een uitgebreide toelichting op ons aanbod

U kunt een eigen exemplaar aanvragen via info@st-elck.nl. Vermeld daarin uw adres.


Elckerlyc werkt samen

Voor hulpvragen van onze cliënten die buiten onze opvang en begeleiding vallen, zoeken we de samenwerking op met gespecialiseerde instellingen. We werken actief en intensief samen met lokale en regionale zorgaanbieders.


kwaliteit

Elckerlyc heeft een ANBI-status, is HKZ-gecertificeerd, voert het kwaliteitslabel sterk sociaal werk is mantelzorgvriendelijk en werkt volgens de Meldcode kindermishandeling.

 

 


arbeidsvoorwaarden

Bekijk de CAO Sociaal Werk voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van Elckerlyc.

 


vacatures

Jeugd en gezinsprofessional / Ambulant Begeleider kind en Jeugd 

I.v.m. zwangerschapsvervanging zoeken wij per direct een ervaren SPH, SPV of Sociaal Werk geschoolde Jeugd en gezinsprofessional voor in eerste instantie een periode van 1 jaar.Bij goed functioneren is er uitzicht op een verlengingen/of een vaste aanstelling. 

Vind jij het een uitdaging om te zoeken naar de krachten en mogelijkheden binnen een gezinssysteem en houd jij tegelijkertijd je ogen open voor onveilige situaties? En vind je het leuk om in een kleine organisatie en een collegiaal team te werken? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou! 

Over de functie: 

Als jeugd en gezinsprofessional is het jouw doel om de eigen kracht van gezinnen die gebruik maken van één van onze voorzieningen hun omgeving te versterken. Je zet je actief in voor het verbeteren van de ontwikkeling van kinderen binnen gezinnen. Aan de hand van de methode Veerkracht, onderzoek je of er hulpvragen zijn door het opstellen, uitvoeren en coördineren van een gezinsplan. Vergroten van de krachten en de zelfredzaamheid van het gezin staat voorop. Je bezoekt cliënten in hun thuissituatie. 

Wat mag je van ons verwachten: 

 • Een prettige werkomgeving in een hecht en gezellig team; 

 • Een verantwoordelijke en dynamische functie; 

 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk; 

 • Het salaris zal worden ingeschaald in schaal 8 min € 2811,-- max € 4006,-- 

 • Ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

 • Er zijn mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling; 

 • 36 uur per week (4 dagen van 9 uur, behoort tot de mogelijkheden) 

Wat verwachten wij van jou: 

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding SPH, SPV of Sociaal Werk (of vergelijkbaar); 

 • Je hebt kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën; 

 • Je hebt ervaring met opvoedingsondersteuning en motiverende gespreksvoering 

 • Je hebt kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie; 

 • Je hebt kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren en gezinssystemen. 

 • Je hebt kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van kinderen/ jongeren en/of gezinssystemen Samenwerken met het (in)formeel netwerk rondom het gezin 

 • Je bent bij voorkeur SKJ geregistreerd 

 • Een recente Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht voor aanvang van de functie. 

Wie zijn wij: 

Stichting Elckerlyc biedt effectieve en efficiënte ondersteuning bij herstel en behoud van zelfredzaamheid aan kwetsbare personen vanaf 18 jaar en hun mee geplaatste kinderen. Onze stichting heeft diverse voorzieningen waaronder Maatschappelijke Opvang en Opvang na huiselijk geweld. Daarin bieden wij kinderen van 0 tot 18 jaar oud en hun ouders begeleiding die is gericht op de opvoeding, ontwikkeling en verzorging om het herstel naar zelfredzaamheid te ondersteunen. 

Samen met onze collegae zorgprofessionals maken we de wereld voor deze kwetsbare groep jeugdigen elke dag een beetje beter. 

Wil jij ons team versterken? 

Stuur je motivatie en CV t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding via info@st-elck.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen bel dan naar 010-4355000. Wij kijken uit naar je reactie!

 


stage

Momenteel hebben wij geen stageplekken