“De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.”


Wet maatschappelijke ondersteuning

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door:

 1.   de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten.
 2.   een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden.
 3.   sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we.

missie en visie

Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. 

Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving


Het verhaal van Elckerlyc

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd.

Elckerlyc verwijst namelijk naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede.

Lees het verhaal van Elckerlyc.

Of lees meer over de deugden van Elckerlyc.

 


historie

Statuten Elckerlyc

Statuten TW Elckerlyc

Statuten 1979

Startdocument 1978 AvdHoeven


beleidsplan

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het Beleidsplan 


organogram

Organogram


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Frank Christiaansen - Voorzitter

Dhr. Leo Bakker - ViceVoorzitter

Dhr. Evert van Oordt - Lid

Mw. Juliette Glavimans - Lid

Mw. Dorrit Verkade - Lid

 

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

Leden Raad van Toezicht & Bestuur

Foto:Look J. Boden Fotograaf

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.

 


jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag. Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.

HKZ gecertificeerd


werkwijze

Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en hun omgeving centraal. Bij de kinderen die bij de opvang betrokken zijn, ligt de nadruk op veerkracht. Ook voor de ontwikkeling van het kind is er de nodige aandacht, net als voor het spelen.


onze diensten

Een overzicht van al onze voorzieningen en de voorwaarden vindt u in ons dienstenboek. Vraag een kopie van het dienstenboek op via info@st-elck.nl. Vermeld daarin uw adres.

 


Elckerlyc werkt samen

Voor hulpvragen van onze cliënten die buiten onze opvang en begeleiding vallen, zoeken we de samenwerking op met gespecialiseerde instellingen. We werken actief en intensief samen met lokale en regionale zorgaanbieders.


kwaliteit

Elckerlyc heeft een ANBI-status, is HKZ-gecertificeerd, mantelzorgvriendelijk en werkt volgens de Meldcode kindermishandeling.

 

 


arbeidsvoorwaarden

Bekijk de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2017-2019 voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van Elckerlyc.

 


vacatures

 

Ambulant begeleider MO/VO

 

Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende baan? Bij Elckerlyc biedt je zelfstandig begeleiding aan volwassen cliënten in de maatschappelijke opvang maar ook aan cliënten die met huiselijk geweld te maken hebben gehad of juist nog meemaken. Vanzelfsprekend zoek je manieren om het systeem van de cliënt te betrekken bij de begeleiding.

Ben jij een collega die goed kan luisteren, creatief is en vooral kan zien wat er wel al goed gaat en hoe iemand daar nog meer van kan gaan doen? Is het ook jouw doel om de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden te vergroten? Dan gaan we we graag met jou in gesprek

Als ambulant begeleider werk je volgens de methodiek krachtwerk en werk je nauw samen met een kind en jeugdwerker.

Wij bieden een arbeidscontract van een jaar voor 32 uur per week. Binnen Elckerlyc werk je dag en avonddiensten maar ben je wel de weekenden en feestdagen vrij.

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde HBO opleiding MWD, SPH, SPV (of vergelijkbaar).
 • Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt.
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek, sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten en de begeleiding van mensen met specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand, voor het kunnen omgaan met fysieke en verbale agressie evenals het kunnen motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten;
 • Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in crisissituaties.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en voor het rapporteren over het verloop van de begeleiding.
 • Analytisch vermogen om de hulpvraag te kunnen vertalen naar een krachteninventarisatie en actieplan..

Klik hier voor het uitgebreide functiebeschrijving.

Naam functie             : Ambulant Begeleider

Inschaling                   : 8

Voorwaarden              : CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Ben je geïnteresseerd of heb je meer informatie nodig? Je brief en CV  kun je tot uiterlijk 1 april 2019 sturen aan: info@st-elck.nl t.a.v. mevrouw S. Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. We zijn te bereiken op 010-4355000.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Ambulant Begeleider Kind en Jeugd

TIJDELIJK i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof

Heb jij altijd al willen werken met ouder(s) en hun kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen? Vind jij het een uitdaging om te zoeken naar de krachten en mogelijkheden van ouders en hun kinderen, maar sluit jij tegelijkertijd niet je ogen voor dingen die niet goed gaan? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

I.v.m. zwangerschapsverlof zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren HBO , SPH, SPV of MDW geschoolde Ambulant Begeleider Kind en Jeugd voor de periode 1 maart 2019 tot eind februari 2020.Het betreft een tijdelijke functie van 24 uur.

Kennis en vaardigheden:

 • HBO opleiding MWD, SPH, SPV (of vergelijkbaar);
 • Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie;
 • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren en gezinssystemen.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van kinderen/ jongeren en/of gezinssystemen
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken.

 

Klik hier voor het uitgebreide functieprofiel

Naam functie             : Ambulant Begeleider Kind en Jeugd

Inschaling                   : 8

Voorwaarden              : CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunt u richten aan: info@st-elck.nl t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. Ook eventuele vragen kunt u via dit emailadres stellen. Sluitingsdatum 15 februari 2019.

 


stage