“De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.”


Wet maatschappelijke ondersteuning

Elckerlyc biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit doen we in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We dragen bij aan deze ondersteuning door:

  1.   de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers vergroten.
  2.   een tijdelijke en beschermde veilige plek te bieden.
  3.   sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. Dakloosheid en huiselijk geweld in de regio voorkomen en bestrijden we.

missie en visie

Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. 

Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving


Het verhaal van Elckerlyc

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd.

Elckerlyc verwijst namelijk naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede.

Lees het verhaal van Elckerlyc.

Of lees meer over de deugden van Elckerlyc.

 


historie

Statuten Elckerlyc

Statuten TW Elckerlyc

Statuten 1979

Startdocument 1978 AvdHoeven


beleidsplan

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het Beleidsplan 


organogram

Organogram


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Frank Christiaansen - Voorzitter

Dhr. Leo Bakker - ViceVoorzitter

Dhr. Evert van Oordt - Lid

Dhr. Cees Oosterom - Lid

Mw. Miranda Stempher - Lid

 

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

Leden Raad van Toezicht & Bestuur

Foto:Look J. Boden Fotograaf

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.

 


jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag. Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.

bekijk hier onze inhoudelijk jaarverslag

HKZ gecertificeerd


werkwijze

Wij stellen de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze cliënten en hun omgeving centraal. Bij de kinderen die bij de opvang betrokken zijn, ligt de nadruk op veerkracht. Ook voor de ontwikkeling van het kind is er de nodige aandacht, net als voor het spelen.


onze diensten

Een overzicht van al onze voorzieningen en de voorwaarden vindt u in ons dienstenboek. Vraag een kopie van het dienstenboek op via info@st-elck.nl. Vermeld daarin uw adres.

 


Elckerlyc werkt samen

Voor hulpvragen van onze cliënten die buiten onze opvang en begeleiding vallen, zoeken we de samenwerking op met gespecialiseerde instellingen. We werken actief en intensief samen met lokale en regionale zorgaanbieders.


kwaliteit

Elckerlyc heeft een ANBI-status, is HKZ-gecertificeerd, mantelzorgvriendelijk en werkt volgens de Meldcode kindermishandeling.

 

 


arbeidsvoorwaarden

Bekijk de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2017-2019 voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van Elckerlyc.

 


vacatures

 

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar


stage