eigen bijdrage?

Ja, voor onze ondersteuning is een bijdrage van € 400,01 per maand verschuldigd vanaf het het moment dat u een inkomen heeft. Wanneer uw inkomen onder het bijstandsniveau is, betaalt u een aangepaste eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door uw begeleider aan u bevestigd.