eigen bijdrage

Voor onze Wmo verblijfsondersteuning is een eigen bijdrage van €400,01 per maand verschuldigd vanaf het moment dat u een inkomen heeft.  Deze bijdrage wordt schriftelijk aan u bevestigd.