eigen bijdrage

Voor het gebruik van de ondersteuningsvoorziening de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is verschuldigd. Deze eigen bijdrage zal na vaststelling van het inkomen door de Stichting worden berekend en schriftelijk aan de cliënt worden bevestigd. 

Uw eigen bijdrage berekenen Klik hier