“Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven zoet.  Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.”

 

 


Wet maatschappelijke ondersteuning

Stichting Elckerlyc is een organisatie die in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), opvang en begeleiding biedt aan dakloze burgers in de regio Nieuwe Waterweg Noord met de visie dat volwassen personen zelfstandig inhoudt geven aan het eigen leven en zorgen voor de de aan hen toevertrouwde kinderen. Het is onze missie om tijdelijk veilig onderdak en ambulante begeleiding te bieden aan cliënten die bereid zijn om onder begeleiding op inzichtelijke wijze te werken aan spoedig herstel van de eigen zelfredzaamheid.

 


beleidsplan

Het beleid van Stichting Elckerlyc is gericht op:

1. Rendabele exploitatie en beschikking is resultaat Samenwerken met Vlaardingen, Schiedam en Maassluis monitoren ontwikkelingen wet- en regelgeving.                           

2. Versterking van het levensgebied financiën, participatie en de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.

3. Systemen presenteren resultaten in het Kwaliteit Management Systeem 

4. Interne en externe verbinding met de identiteit op aanpak dakloosheid en huiselijk geweld vergroten.

 Zie voor meer informatie het Beleidsplan


missie en visie

Missie / waarvoor we staan

Het zodanig opvangen en begeleiden van cliënten opdat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en behouden.

 

Om te laten zien hoe wij handelen en wat wij als goed gedrag beschouwen, bieden wij onze cliënten naast een bruikleenovereenkomst en een begeleidingsovereenkomst, een informatiemap, productenboek, evaluatie-instrumenten, de algemene voorwaarden en een klachtenregeling aan. In onze communicatie richting onze stakeholders benadrukken wij dat met name het morele aspect (oftewel de deugd) van zelfredzaamheid een prominente rol in onze bedrijfsvoering heeft. Zelfredzaamheid geeft richting aan onze cliënten, maar fungeert ook als kompas voor het professioneel handelen van onze eigen medewerkers, de samenwerking met onze opdrachtgever en andere externe stakeholders.

 

Visie / waarvoor we gaan

Volwassen personen in Nederland die zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, zorgen voor de aan hen toevertrouwde kinderen en actief participeren in de samenleving.


Het verhaal van Elckerlyc...

Het verhaal van Elckerlyc,

een verhaal voor iedereen....

het verhaal van Elckerlyc..."de Deugd"

download versie


organogram

Organogram


Raad van Toezicht & Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Dhr. Frank Christiaansen - Voorzitter

Dhr. Leo Bakker - Vice Voorzitter

Dhr. Evert van Oordt - Lid

Mw. Juliette Glavimans - Lid

Mw. Dorrit Verkade - Lid

 

De Raad van Bestuur is Mw. Angelina Franken

Leden Raad van Toezicht & Bestuur

Foto:Look J. Boden Fotografie

 

Stichting Elckerlyc benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht


onze werkwijze

Onze medewerkers hebben een filmpje gemaakt van de "Customer Yourney" (is de weg die onze cliënten afleggen van aanmelding tot uitstroom)

Zie onze werkwijze:

Werkwijze Stichting Elckerlyc


De deugden van Stichting Elckelryc

Hieronder vindt u de deugden van Stichting Elckerlyc

De deugden van Stichting elckerlyc


samenwerking

Stichting Elckerlyc is een basis voorziening waar dak- en thuisloze personen vanaf 18 jaar een tijdelijke woning in bruikleen kunnen krijgen. Bij de veelal complexe hulpvragen van onze cliënten, wordt begeleiding geboden bij het verkrijgen van een inkomen, de doorstroom naar een eigen (huur)woning en de opvoeding van de kinderen. Voor alle andere hulpvragen wordt samenwerking gezocht met gespecialiseerde instellingen.

Stichting Elckerlyc werkt actief en intensief samen met alle lokale en regionale aanbieders van ketenzorg.

 


kwaliteitsnorm

 


arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid

In onderstaande linken vindt u de wettelijke CAO overzichten voor welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De beloning van Bestuur en Raad van Toezicht is vermeld in de jaarrekening. Deze is terug te vinden in jaarverslagen

 

CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening 2014-2016


algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de Algemene Voorwaarden die stichting elckerlyc hanteert

Algemene Voorwaarden


productenboek

In dit productenboek vindt u informatie over de cliënten en een overzicht van alle verschillende diensten (opvangmogelijkheden) met prestatie indicatoren van stichting elckerlyc. Het is voor intern en extern gebruik.

Productenboek

wilt u het productenboek fysiek ontvangen neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl

 


jaarverslagen

Hieronder vind u het meest recente jaarverslag.

Voor vragen kunt u mailen naar: info@st-elck.nl

Jaarverslag 2016

Wilt u een fysiek exemplaar neem dan contact op met info@st-elck.nl

 

Fiscaalnummer: 009649578

HKZ gecertificeerd


vacatures

Ambulante begeleider

i.v.m. uitbreiding van ons team

 

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren Ambulante Begeleider voor de duur van 1 jaar.

het betreft een functie van 32 uur (4 dagen per week, ook avond). Bij gelijke geschiktheid gaat met het oog op de samenstelling van ons team, de voorkeur uit naar een man.

Klik hier voor de funtiebeschrijving

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunt u  richten aan: info@st-elck.nl - t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. ook eventuele vragen kunt u via dit email adres stellen.

********************************************************************************************************************************************

Aanmeldfunctionaris

We zijn op zoek naar 2 ervaren aanmeldfunctionarissen. Het betreft twee vacatures van ieder 32 uur.

Klik hier voor de functiebeschrijving.

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en cv kunt u richten aan: sbruigom@st-elck.nl t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. Ook eventuele vragen kunt u via dit email adres stellen. 

**********************************************************************************************************************************************

Kind en jeugd werker HBO Ambulant

 

Heb jij altijd al willen werken met ouder(s) en hun kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen?

Vind jij het een uitdaging om te zoeken naar de krachten en mogelijkheden van ouders en hun kinderen, maar sluit jij tegelijkertijd niet je ogen voor dingen die niet goed gaan?

Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

Het betreft een vacature van 24 uur. Klik hier voor de functiebeschrijving

uw sollicitatie voorzien van motivatie en cv kunt u richten aan: sbruigom@st-elck.nl t.a.v. mevrouw Bruigom, Manager Opvang & Begeleiding. Ook eventuele vragen kunt u via dit email adres stellen.Sluitingsdatum 19 april 2018