“Van de nood een deugd maken.”

 


opvang

Onze opvang en begeleiding is er voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar en hun eventuele kinderen. Voor al onze voorzieningen geldt dat als er sprake is van een inkomen, een eigen bijdrage verplicht is.


crisisopvang

De crisisopvang is er voor dak- of thuisloze mensen in een acute crisissituatie. Naast begeleiding biedt Elckerlyc een anoniem en veilig adres. Het is een regionale voorziening voor mensen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.


opvang na huiselijk geweld

Deze voorziening is er voor slachtoffers van huiselijk geweld. Elckerlyc biedt ambulante begeleiding en eventueel een tijdelijke woning op een veilig adres. Het is een bovenregionale voorziening voor mensen uit heel Nederland.

 


begeleid wonen

Deze voorziening is voor inwoners van Vlaardingen die geen thuis meer hebben. Elckerlyc biedt tijdelijke begeleiding, huisvesting en eventuele nazorg.


gezinsopvang in Schiedam

Elckerlyc biedt opvang voor dakloze gezinnen uit Schiedam die acuut op straat staan en biedt tijdelijke begeleiding, huisvesting en eventuele nazorg.


onze begeleiding

Elckerlyc biedt ambulante begeleiding op afspraak. We ondersteunen cliënten in het herstel en het behoud van zelfredzaamheid. Dit doen we volgens de uitgangspunten van Krachtwerk, een begeleidingsmethode die zich richt op de eigen krachten en mogelijkheden.

Bekijk onze cliëntbrochure voor meer informatie over onze voorzieningen en begeleiding.

 


kinderen

Bij Elckerlyc is er ook aandacht voor de kinderen in onze opvang. We hebben oog voor hun ontwikkeling, begeleiden ze en we ondersteunen u bij de opvoeding als dat nodig is.

Kinderboekje


klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel van uw zelfredzaamheid. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Als een gesprek met een begeleider geen mogelijkheid is of geen uitkomst biedt, dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon.

Een klacht kan ook worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Als dit geen uitkomst biedt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman. De contactgegevens zijn op te vragen bij onze receptie.


cliëntenraad

Elckerlyc heeft een cliëntenraad die meedenkt en -praat over zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn. De cliëntenraad richt zich op de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, maar behandelt geen individuele klachten. Neem contact met hen op via clientenraad@st-elck.nl.