“Wie goed doet, goed ontmoet."


crisisopvang

De crisisopvang is een voorziening voor vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, met of zonder kinderen, die zich in een bedreigende of acute crisissituatie bevinden. De opvang bevindt zich op een geheim/veilig adres. De crisisopvang is een bovenregionale voorziening, dus ook voor cliënten buiten de regio Nieuwe Waterweg Noord. Van maandag tot en met vrijdag is er 13 uur per dag begeleiding aanwezig.

Cliënten met een eigen inkomen hebben een verplichte eigen bijdrage in de kosten.

Noodopvang na huiselijk geweld

(voorheen Vrouwenopvang)

De noodopvang is bedoeld voor vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, met of zonder kinderen, en van binnen de regio, die als gevolg van (dreiging met) acuut geweld dakloos zijn geworden of tijdelijk niet in de eigen woning kunnen verblijven en voor wie per direct geen andere mogelijkheid is.
Van deze noodopvang kan maximaal 5 dagen gebruik gemaakt worden.

Cliënten met een eigen inkomen betalen een eigen bijdrage van € 10,00 per dag.


opvang na huiselijk geweld

De opvang na huiselijk geweld is een voorziening op een geheim adres, waar opvang en begeleiding geboden wordt aan vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, bij wie sprake is van lichamelijke, geestelijke en/ of seksuele mishandeling.

Deze opvang is een bovenregionale opvangvoorziening en is daardoor toegankelijk voor vrouwen en mannen uit geheel Nederland.

Cliënten krijgen in principe een gemeubileerde woning in bruikleen, indien noodzakelijk of gewenst kunnen cliënten samenwonen in een ingerichte woning, maximaal twee gezinnen of personen per appartement.

Cliënten met een eigen inkomen hebben  een verplichte eigen bijdrage in de kosten.


begeleid wonen

Begeleid Wonen ( Baanstraat & Plusvoorziening)

Bij Begeleid Wonen kunnen alleen cliënten geplaatst worden die minimaal 2 jaar ingeschreven staan in de gemeente Vlaardingen of heeft op een andere wijze aantoonbare binding met Vlaardingen en beschikt over een inkomen.

Cliënten krijgen de beschikking over een gemeubileerde woning en begeleiding bij herstel van zelfstandigheid.

Een eigen bijdrage is verplicht.


kinderen

Voor onze kinderen is er een leuk boekje gemaakt met diversen informatie over Stichting Elckerlyc en wat er te doen is in Vlaardingen.

Kinderboekje


vertrouwenspersoon

Onze medewerkers doen hun uiterste best om de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, toch kan het gebeuren dat u als cliënt iets mee maakt waar u het niet mee eens bent. Heeft u hierover liever eerst een vertrouwelijk gesprek met iemand anders dan uw begeleider, kunt u bij een cliëntvertrouwenspersoon terecht. De cliëntvertrouwenspersoon is er om u te helpen hoe u het beste met uw vraag of klacht om kunt gaan.

Wat is een cliëntvertrouwenspersoon?

Een cliëntvertrouwenspersoon is een onpartijdig persoon die u kan helpen als er dingen zijn waarover u niet met uw begeleider of manager kunt praten. Ook als u een klacht heeft kunt u de hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon. Zij hoort u verhaal of klacht aan en adviseert u. Alle hulp van de cliëntvertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u doen?

U krijgt in uw woning te maken met verschillende begeleiders. Voor het gebruik van onze voorziening gelden algemene voorwaarden. Afhankelijk van de soort voorziening zijn er aanvullende huisregels. Het kan gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent en dat u daar met de begeleiding en met de leiding van uw begeleider niet uitkomt. In zo'n geval kan een persoonlijk gesprek met de cliëntvertrouwenspersoon duidelijkheid bieden.

Bescherming van uw privacy:

De cliëntvertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en geeft geen informatie aan derden. Zij behandelt uw informatie vertrouwelijk. Alleen met úw toestemming praat zij er met anderen over. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: mbel-vertrouwenspersoon@outlook. U wordt dan binnen 2 werkdagen teruggebeld. Vermeld duidelijk je naam, achternaam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Folder Cliëntvertrouwenspersoon


cliëntenraad- klachtenregeling

De Cliëntenraad van Stichting Elckerlyc denkt en praat actief mee over zaken, die voor u als cliënt van belang zijn en die de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. De raad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het bestuur van Stichting Elckerlyc. Adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over veranderingen in de organisatie, over huisvesting, de kwaliteit van de hulpverlening, maar ook over een klachtenregeling of een tevredenheidonderzoek onder cliënten.

Individuele klachten van cliënten en/ of voor vertrouwelijke gesprekken worden niet door de cliëntenraad behandeld. Daarvoor kunt u zich richten tot de Klachtencommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenraad: clientenraad@st-elck.nl

klachtenregeling

Stichting Elckerlyc heeft een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij u als cliënt een klacht kunt indienen over zaken waar u niet tevreden over bent of bent geweest. De klachtencommissie handelt uw klacht zorgvuldig af en biedt daar waar mogelijk een oplossing.

De Klachtencommissie heeft een centraal meldpunt. Cliënten van Elckerlyc kunnen na het doorlopen van de klachtenregeling ook nog terecht bij de Ombudsman van Vlaardingen.

Meldpunt
Oosthavenkade 31
3134 NW Vlaardingen
Email: info@st-elck.nl

 

http://ombudsmanrotterdam.nl/contact/


onze brochure

Hieronder kunt u de Cliënten Brochure downloaden.
Cliënten Brochure