“Daar kan alleen kan liefde wonen daar alleen is het leven zoet waar men blij en ongedwongen alles voor elkander doet.”


opvang mogelijkheden

Stichting Elckerlyc biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding:

  • Crisisopvang
  • Opvang na huiselijk geweld
  • Begeleid Wonen en een tijdelijke plek voor dakloze gezinnen (centraal onthaal).

Tijdens uw telefonische aanmelding kijken we welke plek voor u het meest passend is. In de crisisopvang kunt u, als er plaats is, direct geplaatst worden. Voor de overige voorzieningen doorlopen we eerst een intakeprocedure.

Meer over opvang


Krachtwerk


praktische informatie

Voordat u naar één van onze opvangvoorzieningen vertrekt, neemt u mee:

  • legitimatiebewijs
  • gegevens over uw ziektekostenverzekering en inkomen
  • (voor zover mogelijk) geld
  • toiletspullen en kleding

Ook kunt u een aantal dierbare spullen meenemen, zoals foto’s of een lievelingsknuffel van uw kind.

In het belang van uw eigen veiligheid maar ook die van anderen is het belangrijk dat u aan niemand informatie geeft over uw verblijfsadres. 

Wij vinden het belangrijk om van onze cliënten te horen wat zij van onze opvang en begeleiding vinden. U wordt daarom van harte uitgenodigd om uw begeleider steeds te vertellen wat uw mening en ervaring is. U kunt hierbij assistentie vragen van onze cliëntvertrouwenspersoon. Onze cliënten hebben formele zeggenschap in de cliëntenraad.